РЕСТАВРИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

След като спасихме автобуса Чавдар В14-20, започнахме постепенно, със собствени усилия и средства, неговата реставрация. Благодарение на АП „Малашевци“ успяхме да приберем автобуса в ремонтно хале, където можем да работим целогодишно.

За съжаление, реставрацията на един автобус е доста трудоемка и скъпа. Предизвикателство е намирането на нови, оригинални части, тъй като вече не се произвеждат. Повечето заводи, снабдявали комбината в Ботевград с части, отдавна не съществуват, или са се преориентирали в производството на други компоненти.

 

Реставрирането и на тези тролейбуси ДАК-Чавдар и Шкода 9Тр няма да бъде евтино. По предварителни оценки, възстановяването на двата тролейбуса до заводски вид така, както са били произведени преди повече от 30 години ще струва общо около 300 000 лева, което изправя инициативата пред търсене на различни външни спонсори.

Възможни външни финансиращи механизми могат да бъдат ОП „Регионално развитие“, механизъм JESSICA, Норвежки финансов механизъм, Други финансиращи механизми, отделни дарители, международни концерни, развиващи бизнес у нас, частично общинско и/или държавно финансиране в областта на културата и др.