КРЪГЛИ МАСИ

Покана за участие на втора кръгла маса по проекта, 13.09.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА“

и

ЧЕШКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ

ВИ КАНЯТ

на

ВТОРА КРЪГЛА МАСА

по проект

„ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“

13 СЕПТЕМВРИ 2016 г., 16.00 ч, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 100

В резултат на проведените проучвания по проекта „Зелените трамваи търсят своя дом“ бяха разработени първите тематични маршрути за движение на историческите трамваи, а на база на събраните мнения от първата кръгла маса, бе подготвен предварителен доклад за възможностите за трансформиране на бившето трамвайно депо „Клокотница“. На втората кръгла маса ще представим маршрутите, резултатите от анкетата от първата кръгла маса и първото тематично пътуване.

Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ има за цел да проучи състоянието на историческите трамваи и да представи възможностите за възстановяването им като действащи превозни средства, както и варианти за трансформиране на първото трамвайно депо – Клокотница, построено през 1901 г., в културен център с музей на градския транспорт. Така считаме, че историческите трамваи, по-известни като зелени, заради техния цвят, ще могат да намерят своя дом, в който посетителите  да ги видят, да се качат в тях и да обиколят  София.

Програма на кръглата маса:

15.30 – 16.00 ч  – Регистрация

16.00 – 16.05 ч  – Приветствие към участниците от представител на Програма Европа

16.05 – 16.15 ч  – Представяне на разработените тематични маршрути

16.15 – 16.30 ч – Представяне на разработка за трансформиране на депо Клокотница, с-ие ГТИ

16.30 – 16.45 ч  – Представяне на проект на арх. Кристиян Йорданов за трансформиране на депо Клокотница

16.45 – 17.30 ч  – Дискусия

Моля да потвърдите участие до 16.00 ч на 12.09.2016 г. на имейл office@bgtransport.org

Резултати от проведена анкета по време на първата кръгла маса

С цел да бъдат събрани мненията относно възстановяването на историческите трамваи и трансформирането на депо Клокотница, участниците на първата кръгла маса попълниха анкетен лист със следните въпроси:

 1. Подкрепяте ли възстановяването на историческите трамваи до състояние, даващо възможност за извършване на атракционни пътувания?
 2. Коя от трамвайните мотриси считате, че трябва да бъде възстановена с предимство?
 3. Споделяте ли идеята за трансформиране на бившето трамвайно депо Клокотница в културен център с музей на градския транспорт? Какво е Вашето мнение?
 4. Имате ли други предложения, свърази с трансформирането на бившето трамвайно депо?

Изразените мнения от проведената анкета категорично подкрепят предложението, заложено в проекта, за възстановяване на историческите трамваи и трансфрормиране на депо Клокотница в културен център с музей на градския транспорт. Резултатите са обработени и графично представени по-долу.

1

2

34

Събрани предложения и коментари относно трансформирането на бившето трамвайно депо:

 • Важно е всяко решение да бъде устойчиво, като има ясен, способен и заинтересован оператор;
 • Активен център – културен, обществен, образователен и др. При всички положения е добре да присъства и историческия характер под формата на музейна експозиция;
 • Музей на транспорта (история) + културен център (дейности, свързани с настоящето). За малките дечица – подходящо представена информация и занималня;
 • Организиране на регулярни пътувания с историческите трамваи от музея;
 • Основно предназначение – депо за исторически подвижен състав с ремонтен цех. Експозиция на машини и съоръжения за ремонт и поддръжка на трамвайната мрежа;
 • Възстановяване на депото и проектиране на пространства (без нарушаване на културните ценности и елементи) за събития и експозиция;
 • Усилията трябва да бъдат насочени към адекватен маркетинг, в сътрудничество с Министерство на културата и Министерство на туризма;
 • Осъществяване на контакт с учебни заведения с цел провеждане на събития, популяризиращи историята на трамвайния транспорт, както и различни обучения;
 • Сградата, като паметник на културата, трябва да получи право на нов живот. Идеята за музей на градския транспорт е реална и изпълнението ще е не само с исторически и туристически ефект, но и с невероятна образователна и изследователска стойност;
 • Да се обвърже с идеята за младежки културен център;
 • Може да се превърне в исторически комплекс на електромобилността от 1900 г до 21 век, с включване на възможност за зареждане на електромобили, ретро-заведение, музей с висшето транспортно училище, достъпността да се организира с паркинг.

Освен мненията, събрани от анкетния лист, участниците изразиха редица интересни коментари и препоръки в рамките на проведената дискусия :

 • Запазването на сградата и халетата на бившето трамвайно депо Клокотница е задължително, като превръщането му в културен център с музей на градския транспорт е най-удачният вариант за това;
 • Беше отчетено културно-индустриалното значение на депото, с оглед неговата история и място в града – между Централна жп гара и Лъвов мост, над Източната порта на София;
 • Участието на доброволци по различни програми (напр. Еразъм +) е възможност за включване на повече хора при възстановяването на трамваите и последващата работа на културния център и музея;
 • Разполагане на стационарен трамвай на пл. Възраждане (освен този, предвиден за разполагане на бул. Витоша) с триножник и фотоапарат, като по този начин се пресъздаде атмосферата на площада от едно време;
 • Музеят трябва да следва концепцията за движение, а не статичност на експонатите. Това ще допринесе за доближаване на трамваите (експонатите) до жителите и гостите на града;
 • Центърът следва да акцентира на екологичната, зелена мобилност, чрез включване на съвременни средства за обществен превоз – електробуси, електромобили и др.;
 • Организирането на редовни събития в културния център, както и привличането на атрактивни дейности – като обучение на ученици и студенти ще създаде устойчивост на получените резултати;
 • Използването на чуждестранният опит при трансформирането на подобни пространства е от ключово значение – пример могат да бъдат музеите в Берген, Манхайм, Прага и др. Подкрепа е изразена от Националния музей на трамваите на Великобритания и NERHT;
 • Трябва да се изготви пътна карта за реализиране на проекта.

Покана за участие в първа кръгла маса по проекта, 12.07.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА“

и

ЧЕШКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ

ВИ КАНЯТ

на

ПЪРВА КРЪГЛА МАСА

по проект

„ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“

12 ЮЛИ 2016 г., 16.00 ч, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 100

През 2016 г. се навършват 115 години от пускането на първите трамваи в София. За този период, редом с кестените и планината Витоша, трамваите са се превърнали в един от символите на столицата. Благодарение на мъдростта на служителите, обслужващи столичните трамваи, повече от дузина исторически превозни средства са запазени и напомнят за миналото на града и жителите му. Сред запазените трамвайни мотриси има произведени през 1912 г., 1924 г., 1935 г., 50-те, 60-те, 70-те и 80-те гг. на ХХ век.

Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ има за цел да проучи състоянието на историческите трамваи и да представи възможностите за възстановяването им като действащи превозни средства. Същевременно, проектът има за цел да представи възможностите за трансформиране на първото трамвайно депо – Клокотница, построено през 1901 г., в културен център с музей на градския транспорт. Така считаме, че историческите трамваи, по-известни като зелени заради техния цвят, ще могат да намерят своя дом, в който посетителите ще могат да ги видят, да се качат в тях и да обиколят София.

Програма на кръглата маса:

15.30 – 16.00 ч  – Регистрация

16.00 – 16.05 ч  – Приветствие към участниците от представител на Програма Европа

16.05 – 16.15 ч  – Представяне на проекта от сдружение „Грдаски транспорт и инфраструктура“

16.15 – 16.30 ч  – Представяне на доклад за състоянието на запазените исторически трамваи

16.30 – 16.45 ч  – Представяне на доклад за състоянието на трамвайно депо Клокотница

16.45 – 17.30 ч  – Дискусия

Първа кръгла маса на 12 юли

ПРОЕКТ

Дневен ред

на първа кръгла маса по проекта „Зелените трамваи търсят своя дом“

12 юли 2016 г., 16.00 ч. ЧЕШКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ, ул. Г. С. Раковски № 100

15:30 – 16:00 ч Регистрация
16:00 – 16:05 ч Приветствие от представител на Програма Европа
16:05 – 16:15 ч Представяне на проекта „Зелените трамваи търсят своя дом“, сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“
16:15 – 16:30 ч Запознаване на участниците със състоянието на запазените исторически трамваи
16:30 – 16:45 ч Запознаване на участниците със състоянието на бившето трамвайно депо „Клокотница“
16:45 – 17:30 ч Дискусия относно възможностите за трансформиране на бившето трамвайно депо „Клокотница“ с музей на градския транспорт