ЦЕЛИ

Основни цели на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” са:

 • Популяризиране и разпространение на всякакъв вид идеи, свързани с градския пътнически транспорт и инфраструктура;
 • Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията, ремонта на действащ и исторически подвижен състав в градския транспорт;
 • Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията, ремонта на помещения, свързани с експлоатацията, поддръжката и домуването на превозните средства на градския транспорт;
 • Подпомагане проектирането, експлоатацията, поддръжката, запазването, реставрирането, консервацията и ремонта на инфраструктурата в градовете;
 • Осъществяване на граждански контрол върху функционирането на системата на градския транспорт, процеса на инвестиране в областта на инфраструктурата и модернизацията на градския транспорт;
 • Изследване и решаване на проблеми, свързани с реставрирането и експлоатацията на исторически подвижен състав, част от градския транспорт;
 • Изследване и решаване на проблеми, свързани проектирането, изграждането и стопанисването на инфраструктурата в градовете;
 • Изследване и решаване на проблеми, свързани с оптимизацията на маршрутната схема;
 • Осигуряване на съвети и консултации;
 • Музейна дейност, свързана с градския транспорт;
 • Подобряване на имиджа на градския транспорт;
 • Обмен на идеи извън националните и културно- демографски граници и развитие на сътрудничеството между организациите, заети с управление и експлоатация на градски транспорт, инфраструктурата, музейните и туристически оператори;