Кампанията „Да запазим тролейбусната история на България“ е инициатива на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, в сътрудничество със „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за откупуване, реставрация и пускане в движение на исторически тролейбуси, които са част от историята на градовете в България.

Откупуване

Усилията ни в момента са насочени към откупуването и спасяването на един исторически тролейбус – канадския GMC-BBC HR150G с инв. №152 . Други два вече откупихме с помощта на дарения.

Разбери повече

Реставрация

Запазените и откупени до момента тролейбуси DAC-Чавдар 317 ETr – 118, ЗиУ-682В – 1028 , SKODA 14Tr06 – 1002/1502 и SKODA 9TrHT – 5027 все още очакват своето реставриране.

Дари

Пускане в движение

Стремежът ни е да реставрираме и пуснем в движение историческите тролейбуси на България, за да станат част от редовна линия-мобилна експозиция за миналото на градския транспорт.

Виж маршрута