Нашите членове

Освен признати професионалисти в областта на градския транспрт и инфраструктурата - експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, управление и устройство на територията, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, нашите членове са специалисти и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, издателска и продуцентска дейност и др.
Въпреки различните си професионални направления, всички сме свързани от общата ни цел - да подобрим градския транспорт и инфраструктурата око нас.

Управителен съвет


инж. Цанко Симеонов Председател на УС

Технология и организация на транспорта; мениджмънт и маркетинг на транспортната фирма; икономика на транспортната фирма; градски транспорт; комбиниран транспорт; интегрирани транспортни системи.
- Член на сдружение „ЖП Моделисти”
- Редактор на седмичния бюлетин за транспорт на „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура”