Добре дошли в страницата на сдружение
Градски транспорт и инфраструктура!

 

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана от професионалисти и любители, интересуващи се от проблематиката на градския транспорт и инфраструктурата. Наша основна цел е популяризирането на градския транспорт, като средство за масов превоз на пътници в градовете. За целта ще провеждаме изследвания на проблемите, свързани с оптимизацията на маршрутната мрежа, експлоатацията на парка от превозни средства, както и изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете.
Членовете на сдружението са професионалисти с дългогодишен стаж както в областта на експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, така и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, управление и устройство на територията, издателска и продуцентска дейност. В екипа са и създателите и членове на първия обществен форум за градски транспорт в България – forum.gtsofia.info, основан през 2006 г.
Едно от основните направления, по които сдружението осъществява активна дейност, е запазването на културно-историческите забележителности на градския транспорт. Затова работим по проекти, свързани със запазването и възстановяването на превозни средства от градския транспорт в България. Сред първите ни начинания беше съхраняването  на трамвайните мотриси от парка на „Столичен електротранспорт” ЕООД. Това са моделите „Графиня” (построена през 1935 г.), „Бреда” (1938 г.), „Република” (1951 г.), „Комсомолец” (1960 г.) и „София 70” (1970 г.) и др. Съдействахме и за реставрирането на историческия трамвай Ман-Сименс от 1935г., който трябва да се разположи като културно-информационен център в центъра на София.

Организирахме няколко кампании за набиране на средства за спасяване на някои исторически превозни средства. С помощта на дарители и със собствени средства запазихме 2 тролейбуса и 5 автобуса, които поетапно ще реставрираме. Задачата ни не е лека и изисква голям финансов ресурс, затова сме отворени за подкрепа на каузата ни от физически и юридически лица, общини и други неправителствени организации.

От юни 2023 г. сдружението е лицензиран превозвач за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден от Министерство на транспорта и съобщенията и със срок на валидност 10 години.

Ако имате въпрос или желаете да ни подкрепите, свържете се с нас: