ЧАВДАР В14-20

В началото на месец юни 2018г. , с помощта на много дарители, последният оцелял български автобус Чавдар, модел В 14-20 стана собственост на Сдружение Градски транспорт и инфраструктура. Произведеният през 1989г. автобус е бил собственост до 2007г. на ихтиманска фирма, след което е продаден на ЗММ Сливен АД и използван от тях до края на 2016г. за ведомствен транспорт. Към 2018г. автобусът беше без регистрационни номера и в запуснат вид, но преценихме, че общото му състояние е добро и положихме усилия да го стегнем и докараме на собствен ход с транзитни номера до София. Автобусът беше в оригинален вид и с оригинален унгарски двигател Раба Д2156.
През есента на 2018г. започнахме основен ремонт на автобуса, който продължава и в момента. Беше изцяло подменен целия покрив, който се оказа в много лошо състояние. Също така бяха сменени всички компрометирани греди и ламарини, и беше изцяло грундиран и китосан. Предстои да бъде изцяло боядисан и да се възстанови салона във възможно най-близък до оригинала вид.

Галерия със снимки от реставрацията на автобуса: