About us

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, основана на 13.01.2013г. от професионалисти и любители, интересуващи се от проблематиката на градския транспорт и инфраструктурата. Наша основна цел е популяризирането на градския транспорт, като средство за масов превоз на пътници в градовете. За целта ще провеждаме изследвания на проблемите, свързани с оптимизацията на маршрутната мрежа, експлоатацията на парка от превозни средства, както и изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете.

Нашите членове

Членовете на сдружението са професионалисти с дългогодишен стаж както в областта на експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, така и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, управление и устройство на територията, издателска и продуцентска дейност. В екипа са и създателите и потребителите на първия обществен форум за градски транспорт в България – forum.gtsofia.info, основан през 2006 г.

Въпреки различните си професионални направления, всички сме водени от общи цели – да подобрим градския транспорт и инфраструктурата около нас, а също така и да запазим за поколенията исторически превозни средства, а някой ден и да създадем Музей на градския транспорт в София.

Разбери как може да станеш член тук.

Управителен съвет

Виктор Чаушев

Председател на УС

 • експерт към Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет
 • сътрудник по управление на европейски проекти и програми
 • работа с всички европейски програми и в частност с „Програма за развитие на селските райони“
 • разработване и оценка на проекти по програми на ЕС
 • работа с ГИС
 • електорална география

инж. Цанко Симеонов

зам. председател на УС

 • технология и организация на транспорта
 • мениджмънт и маркетинг на транспортната фирма
 • икономика на транспортната фирма
 • градски транспорт
 • интегрирани транспортни системи

Васил Василев

член на УС, секретар

 • Роден на 09.03.1985г. в София.
 • бакалавър по Немска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
 • магистър по Маркетинг, УНСС
 • Владее немски, английски и руски език.
 • Работи в софтуерна компания като контрол по качеството.

Ако имате въпрос или желаете да научите повече за нас – направете го тук:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ДО МОМЕНТА