На среща с кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова представихме проекта за възстановяване на историческите трамваи и изграждане на музей на градския транспорт

Публикувана на 21.08.2013 13:53 от Цанко Симеонов

Вчера, 20 август, се проведе среща на представители на сдружението с кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. Целта на срещата бе представяне пред г-жа Фандъкова на разработения от сдружението идеен проект за възстановяване на историческите трамваи и изграждане на музей на градския транспорт в трамвайното депо на бул. Кн. Мария Луиза
Основно внимание по време на представянето на проекта бе отделено на мястото на трамваите в историята на столицата. От момента на откриването на трамвайната система в София през 1901 г. до днес по улиците на града са се движили в различни периоди общо над 1000 трамвайни мотриси и ремаркета. Тези от тях, с които трамвайната система е била заложена, отдавна не могат да бъдат срещнати нито по улиците на града, нито в трамвайните депа. Но въпреки това, далновидното управление на столичния градски транспорт през годините е позволило да бъдат запазени до днешни дни малка част т.нар. исторически трамваи – превозни средства, излезли от експлоатация, но поради своята връзка с историята на града, превърнали се в легендарни. 
Днес част от тези трамваи са възстановени за редовно движение. Те биват отдавани под наем за рекламни цели или пътувания на ентусиасти от цял свят, вкл. Австралия, Нова Зеландия и др.
За съжаление по-голямата част от съхранените трамваи не могат да бъдат видени днес, т.к. не са възстановени. 
Намиращи се в окаяно състояние, породено от неправилното им съхранение на открити площи в депо Красна поляна, трамваите са разграбени и корозирали. По инициатива на сдружението в средата на юли те бяха преместени от "Столичен електротранспорт" ЕАД в закритите помещения на бившия трамваен завод (днес поделение "Трамкар"), където ще бъдат съхранявани до извършване на възстановителни дейности. Общо за възстановяване очакват 7 трамвайни мотриси, 1 ремарке и 1 маневрена машина, построени в периода 1912 г. – 1979 г.
В идейния проект се предлага историческите трамваи да бъдат възстановени, като част от тях се превърнат в статични експонати, а други - отново върнати в състояние, позволяващо движението им като атракционни превозни средства.
Възстановяването на историческите трамваи само по себе си ще изисква място, където те да бъдат съхранявани. Съществуващите депа не са подходящи за разполагане на „музейни експонати”, към които широката публика ще желае ежедневен достъп. Това налага предприемането на мерки още от сега за обособяване на музей на градския транспорт, като трамваите ще бъдат част от експозицията му. 
Няма по-подходящо място за разполагане на такъв музей от халетата на бившето трамвайно депо „Клокотница”, намиращо се на бул. Княгиня Мария Луиза, точно между метростанции Централна гара и Лъвов мост.
За съжаление моментното състояние на депото не може да бъде определено по друг начин освен неприемливо. По мнение на български и чуждестранни експерти единствено спешен ремонт и възстановяване на уникалните елементи от конструкцията му могат да предотвратят разрушаване на сградите. 
А възможностите за възстановяване са на лице. В проекта ни подробно сме изложили начина, по който депото може да възкръсне и да се превърне в музей на градския транспорт. Основно място в музея ще заема експозицията от запазени и възстановени превозни средства (трамваи, тролейбуси, автобуси), ще бъдат обособени помещения с тематични предмети и части от превозните средства, както и място, където превозните средства да преминават ремонт – всичко пред погледа на посетителите. В допълнение, ще бъде предвидено място за провеждане на мероприятия за широката публика – концерти, изложби, семинари – място, където историята и културата ще се преплитат.
Представените в проекта възможности и преимущества потвърждават положителните ефекти върху града от възстановяването на историческите трамваи и изграждането на Музей на градския транспорт в бивше трамвайно депо „Клокотница”. Поради тази причина се надяваме съвместно - Столична община, Столичен електротранспорт ЕАД и нашето сдружение, да направим необходимото историческите трамваи да бъдат възстановени и да се превърнат в символ на София.
Членовете на сдружението връчиха на г-жа Фандъкова ръчно изработен макет на трамвайна мотриса T6A2, изработена от Дариан Георгиев, член на сдружението, както и отправиха покана от името на британската асоциация за запазване на културното наследство в областта на железниците и трамваите в Източна Европа за посещение на Националния музей на трамваите на Великобритания.