Проект Зелените трамваи търсят своя дом е одобрен за финансиране по Програма Европа 2016 на Столична община

Публикувана на 22.04.2016 16:20 от Цанко Симеонов

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, в партньорство със Сдружение 365 (организатор на Free Sofia Tour) и Чешки център, спечели финансиране по Програма Европа 2016 на Столична община, Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града. Конкретният проект е PE-SO 2016- PO1-022: Зелените трамваи търсят своя дом.

Този проект е поредна стъпка в посока осъществяването на идеята на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ за съхраняване, реставриране и развитие на запазения исторически подвижен състав на градския транспорт в София. В средата на 2013 год. сдружението представи своя проект за възстановяването на историческите трамваи в София и изграждане на Музей на градския транспорт в бившето трамвайно депо "Клокотница". По наша инициатива през същата година, съхраняваните на открито в депо „Красна поляна“ исторически трамваи и ремаркета, бяха преместени в закрити помещения на Поделение „Трамкар“. По предложение на сдружението беше заснет и кратък филм за историята на трамваите на София, реализиран от Камен Во студио със съфинансиране по програма Култура на Столична община. Сдружението участва и в организацията и провеждането на деня на отворените врати в бившето трамвайно депо “Клокотница” през 2014 год. През 2015 год., по инициатива на сдружението и с финансовата подкрепа на Сименс България ЕООД, бе извършено възстановяването на трамвайна мотриса МАН-Сименс 553 (стар номер 83) от 1935 год.
Проектът "Зелените трамваи търсят своя дом" има за цел да проучи и представи възможностите за превръщането на бившето трамвайно депо "Клокотница" в културен център, включващ музей на градския транспорт, място за изложби, конференции и средище за връзка между изкуствата, както и да предложи тематични маршрути за туристически обиколки на града със запазените исторически трамваи.
С привлечените партньори в проекта - Сдружение 365 и Чешки център, с опит в организирането на събития и предлагането на иновативен и успешен туристически продукт, се надяваме да представим работеща концепция , която да бъде приета и осъществена от Администрацията на Столична община и Столичен електротранспорт ЕАД, като собственици на бившето трамвайно депо „Клокотница“ и на историческия подвижен състав.
Осъществяването на нашата идея ще спомогне за облагородяването на една централна, но западнала територия в град София, ще съхрани за бъдещите поколения и ще представи в адекватен вид една интересна частица от историята на града, ще увеличи броя на предлагани атракции за жителите и гостите му!
Очаквайте допълнителна подробна информация за дейностите и мероприятията при осъществяването на проекта на страниците в Интернет и Facebook на партньорите в проекта!