РЕСТАВРИРАНЕ

Реставрирането на тези тролейбуси няма да бъде евтино. По предварителни оценки, възстановяването на 5-те тролейбуса до заводски вид така, както са били произведени преди повече от 30 години ще струва общо около 750 000 лева, което изправя инициативата пред търсене на различни външни спонсори.

Възможни външни финансиращи механизми могат да бъдат ОП „Регионално развитие“, механизъм JESSICA, Норвежки финансов механизъм, Други финансиращи механизми, отделни дарители, международни концерни, развиващи бизнес у нас, частично общинско и/или държавно финансиране в областта на културата и др.