КОИ СМЕ НИЕ

Нашите членове

Освен признати професионалисти в областта на градския транспрт и инфраструктурата – експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, управление и устройство на територията, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, нашите членове са специалисти и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, издателска и продуцентска дейност и др.
Въпреки различните си професионални направления, всички сме свързани от общата ни цел – да подобрим градския транспорт и инфраструктурата око нас.

Управителен съвет

инж. Цанко СимеоновПредседател на УСТехнология и организация на транспорта; мениджмънт и маркетинг на транспортната фирма; икономика на транспортната фирма; градски транспорт; комбиниран транспорт; интегрирани транспортни системи.
– Член на сдружение „ЖП Моделисти”
– Редактор на седмичния бюлетин за транспорт на „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура”

инж. Радослав ИлковЧлен на УС

Васил ВасилевЧлен на УС

дипломиран бакалавър, специалност Немска филология, преводачески профил, в СУ “Св. Климент Охридски”
– дипломиран магистър, специалност Маркетинг, в УНСС
– работи като Организатор работа с клиенти с немски език

Виктор ЧаушевЧлен на УС

Работа с всички европейски програми и в частност с „Програма за развитие на селските райони“; Работа с ГИС; Разработване и оценка на проекти по програми на ЕС; Електорална география.
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми.

Калин ПавловЧлен на УС

Разработка на софтуерни приложения, WEB страници, електронни магазини.
Създател и администратор на първият български обществен форум за градски гранспорт GTSofia.info / Forum.GTSofia.info.