ЗА НАС

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана от професионалисти и любители, интересуващи се от проблематиката на градския транспорт и инфраструктурата. Наша основна цел е популяризирането на градския транспорт, като средство за масов превоз на пътници в градовете. За целта провеждаме изследвания на проблемите, свързани с оптимизацията на маршрутната мрежа, експлоатацията на парка от превозни средства, както и изграждането и поддръжката на инфраструктурата в градовете.

Членовете на сдружението са професионалисти с дългогодишен стаж както в областта на експлоатацията на превозни средства от градския транспорт, техническата им поддръжка, управлението на транспортните процеси, запазването и архивирането на материали за градския транспорт, така и в макетирането на модели на градския транспорт, изграждането и доставката на софтуерни приложения, извършване на финансови и правни анализи, управление и устройство на територията, издателска и продуцентска дейност. В екипа са и създателите и потребителите на първия обществен форум за градски транспорт в България – GTSofia.info, основан през 2006 г.

Едно от основните направления, по които сдружението осъществява активна дейност е запазването на културно-историческите забележителности на градския транспорт. Затова планираме разработване и на други проекти, свързани със запазването и възстановяването на превозни средства от градския транспорт в България – възстановяването на съхранените трамвайни мотриси от парка на „Столичен електротранспорт” ЕООД. Това са моделите „Графиня” (построена през 1935 г.), „Бреда” (1938 г.), „Република” (1951 г.), „Комсомолец” (1960 г.) и „София 70” (1970 г.) и др.

Сдружението търси подкрепа за осъществяване на инициираните проекти от държавните и общински органи на управление; общински предприятия и техните поделения; български и чужди браншови организации; български и чужди предприятия, заети с проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка на превозни средства, инфраструктурни обекти и ИТ-приложения за транспорта, международни концерни, чуждестранни неправителствени организации и др.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ДО МОМЕНТА

Връзка с нас:

Централен офис

гр. София 1574

ВТУ “Тодор Каблешков”

І-уч. корпус, ет.4

ул. “Гео Милев” 158

тел. 0897 975 614

Банкова сметка:

IBAN: BG56RZBB91551013015169

BIC/SWIFT код: RZBBBGSF

Райфайзенбанк България АД

office@bgtransport.org

www.bgtransport.org