Подкрепа от NERHT, Великобритания

Публикувана на 04.11.2014 20:43 от Цанко Симеонов

Сдружението ни дългосрочно си партнира с британската организация за подкрепа на историческото наследство в железниците на Източна Европа - NERHT (New Europe Railway Heritage Trust). В най-новия брой на списанието Eastern Star, издавано от NERHT, има публикуван материал за усилията на сдружението ни да запази историческото наследство в областта на релсовия градски транспорт в София. В броя ще намерите информация и за последствията на кризата в Украйна върху Донецкия железопътен музей, усилията на неправителствени организации в Румъния да запазят историческото наследството на теснопътните железници в страната, както и други новини от Русия и Украйна.