Нови изисквания за билетите в автобусите

Публикувана на 05.02.2013 09:38 от Калин

С цел намаляване на нерегламентираните превози, през лятото на 2012 г. бе приет Закон за изменение на Закона за автомобилните превози. Съгласно изменението (в чл. 39 ал. 1 и 2), за превози се използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Билетите се издават от касови апарати, свързани с НАП чрез GSM връзка и трябва да съдържат следната информация:

  • за превоз по градски линии - наименование на издателя на билета, надпис „Билет за пътуване”, номер на билета, превозна цена (цифром и словом), дата на издаване на билета;

  • за превоз по междуградски и международни линии - наименование  и  адрес  на  превозвача  съгласно  лиценза  за извършване на обществен превоз на пътници, надпис „Билет за пътуване”, номер на билета, превозна цена (цифром и словом), маршрут, отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт, датата на пътуване и часа на тръгване, номер на мястото на пътника, имената на пътника за поименните билети.

Законът влезе в сила на 1 януари 2013 г. Лицата, които извършват междуселищни и международни превози привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон до 30 септември 2013 г. За превози по градски линии срокът е до 31 декември 2013 г. Промяната засяга както продажбата на билети в автобусите, така и продажбата на билетни каси.

В случай на възникнали допълнителни въпроси по прилагането на измененията в законодателството, може да ги адресирате до Сдружение “Градски транспорт и инфраструктура” на вниманието на г-н Димитър Игнатов.