Проведохме първа кръгла маса по проекта "Зелените трамваи търсят своя дом"

Публикувана на 15.07.2016 10:05 от Цанко Симеонов

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ проведе на 12 юли т.г. първа кръгла маса по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016, в партньорство  със Сдружение „365“ и Чешкия център.

Събитието бе открито от директора на Чешкия център Катежина Хуртаева и от координатора по Програма Европа Цветомира Георгиева. Присъстваха Войслав Тодоров, общински съветник и член на ПК по УТАДСЖП, представители на Столична община и на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, преподаватели от висшите технически и икономически училища в София, учени от БАН, представители на неправителствения сектор, бизнеса и медиите.

Цанко Симеонов, ръководител на проекта, представи доклад за състоянието на историческите трамваи. Основен акцент в него беше възможността за възстановяването на трамваите до състояние, позволяващо отново тяхното движение по улиците на града. Урбанист Димитър Андонов представи доклад за състоянието на бившето трамвайно депо „Клокотница“. Той отбеляза важността на местоположението на депото, между Централна гара и Лъвов мост, като основен аргумент за запазването на историческата сграда и превръщането на депото в културен център с музей на градския транспорт. Виктор Чаушев, координатор на проекта, запозна участниците с инициативите на сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, предшестващи изпълнението на проекта. Той обърна внимание и на предстоящите събития, които ще бъдат реализирани по проекта, а именно -  първото пътуване с ретро трамвай по специално организиран тематичен маршрут и изложбата пред Народния театър, с която ще се отбележат  115 години от пускането на първия трамвай в София.

След представянето на докладите участниците в кръглата маса имаха възможност да предложат своите идеи  за съхраняването и възстановяването  на историческите трамваи, както и за трансформирането на депо „Клокотница“.  По време на дискусията бяха изразени становища относно включването на електромобили и електробуси като част от експозицията на бъдещия музей, изграждане на център за моделизъм, трансформиране на депото в място за провеждане на различни събития, изложби и място за практика на студенти и ученици. Примерът на подобни музеи и културни пространства в чужбина също бе коментиран – музеят на градския транспорт в Берген, Прага и Букурещ (подкрепа бе изразена и от Британския Национален Музей на Трамваите и NERHT). Участниците отбелязаха като изключително важно подготовката и приемането на пътна карта за бъдещото трансформиране на депото, която да позволи на Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и другите заинтересовани страни съвместно да продължат работата след приключване на проекта и да послужи за намиране на финансиране за реализирането на проекта.

Фотографии: Михаил Михайлов