На 12 юли 2016 г. ще се проведе първа кръгла маса по проект "Зелените трамваи търсят своя дом"

Публикувана на 04.07.2016 14:13 от Цанко Симеонов

СДРУЖЕНИЕ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА“

и

ЧЕШКИ ЦЕНТЪР В СОФИЯ

                                                         ВИ КАНЯТ

на

ПЪРВА КРЪГЛА МАСА

по проект

„ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“

12 ЮЛИ 2016 г., 16.00 ч, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 100

 

През 2016 г. се навършват 115 години от пускането на първите трамваи в София. За този период, редом с кестените и планината Витоша, трамваите са се превърнали в един от символите на столицата. Благодарение на мъдростта на служителите, обслужващи столичните трамваи, повече от дузина исторически трамвайни мотриси са запазени и напомнят за миналото на града и жителите му. Сред запазените има произведени през 1912 г., 1924 г., 1935 г., 50-те, 60-те, 70-те и 80-те гг. на ХХ век.

Проектът „Зелените трамваи търсят своя дом“ има за цел да проучи състоянието на историческите трамваи и да представи възможностите за възстановяването им като действащи превозни средства. Същевременно, проектът има за цел да представи възможностите за трансформиране на първото трамвайно депо – Клокотница, построено през 1901 г., в културен център с музей на градския транспорт. Така считаме, че историческите трамваи, по-известни като зелени заради техния цвят, ще могат да намерят своя дом, в който посетителите ще могат да ги видят, да се качат в тях и да обиколят с тях София.

Програма на кръглата маса:

15.30 – 16.00 ч  – Регистрация

16.00 – 16.05 ч  – Приветствие към участниците от представител на Програма Европа

16.05 – 16.15 ч  – Представяне на проекта от сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“

16.15 – 16.30 ч  – Представяне на доклад за състоянието на запазените исторически трамваи

16.30 – 16.45 ч  – Представяне на доклад за състоянието на трамвайно депо Клокотница

16.45 – 17.30 ч  – Дискусия

Моля да потвърдите участие до 16.00 ч на 8 юли 2016 г. на имейл office@bgtransport.org