Промяна в проекта за реконструкция на кръстовище на 2 нива при Семинарията

Публикувана на 23.04.2013 12:06 от Калин

След становище на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” до главния архитект на гр. София бе изменен проекта за кръстовище на две нива при Семинарията. Становището касае преминаването на трамвайната линия, която преди изменението на проекта трябваше да пресича автомобилния трафик на едно ниво. При първоначалния проект пресичането на едно ниво създаваше предпоставки за забавяния на трамваите, както и повишаваше възможните конфликтни точки, което понижаваше степента на безопасност на кръстовището. Предложението за промяна на организацията на преминаване на трамвая през кръстовището може да намерите тук.

Становище за преминаването на трамвай през кръстовището на Семинарията