Поглед на Запад - градският транспорт в Стокхолм

Публикувана на 06.04.2016 09:46 от Цанко Симеонов

В момент, когато столицата се тресе заради скандалите с цената на градския транспорт предлагаме поглед за това, как е организиран градския транспорт в столицата на Швеция - Стокхолм. Авторски материал и снимки на Благовест Благоев.

Стокхолм - Столицата на Швеция е най-многолюдният и най-динамичен град на Скандинавския полуостров. Със своето постоянно нарастващо население достигащо към момента 2,3 милиона души и големия поток посетители, градът е изправен пред редица предизвикателства. Усвояването на нови райони и увеличаване числеността на населението в някои слабо урбанизирани райони налагат транспортната система да бъде динамична и адаптивна към реалностите на деня и подготвена за бъдещето.

Придвижването в Стокхолм е сравнително лесно - градът разполага с разрастваща се мрежа от градски магистрали, позволяващи лесно достигане от предградията до периферията на центъра и изобилие от паркинги. Трябва да се има предвид, че влизането в централните райони на града е платено (макар и символични - 20 крони - около 4,50 лв), паркирането - също. Велосипедът може да се окаже удобна алтернатива на личните автомобили. Мрежата от велоалеи е гъста, пресичанията - лесни, шофьорите - толерантни. Да се изгуби човек е трудно - означенията са лесни за следване и в изобилие. И все пак, основният начин за градско придвижване, както за жителите, така и за гостите на града остава градският транспорт. Именно на неговите елементи ще се спрем в следващтие редове.

Схема на релсовия транспорт на Стокхолм - със синьо (T10, T11), червено (T13,T14) и зелено (T17, T18, T19) са маркирани линиите на метрото, със сиво - скоростния трамвай (Твербанан L22), обикновените трамваи(S7, L12, L21) и крайградските железници(Салхубанан L25, L26, теснолинейната Рослагсбанан L27, L28, L29) с черно - градските влакове (J35, J36, J37, J38)

Градският транспорт на Стокхолм се обслужва от голяма метросистема, градски влакове, автобуси и трамваи. Връзките са решени чрез редица трансферни станции и общи терминали, а интегрираната билетна система прави пътуването гладко и ефективно.  Надолу ще се спрем последователно на транспортните възли и отделните системи, образуващи  единното цяло на градския транспорт.

Основни транспортни възли

Т-сентрален - Разположени в непосредствена близост и свързани помежду си Сититерминален (централна автогара), Стокхолм-Це (централна жп гара) и Т-сентрален (централна метростанция) образуват колосален (особено за несвикналото българско око) транспортен хъб, обслужващ около 350 000 пътници дневно и представляващ основна входно-изходна точка за всеки, пристигащ в града с автобус, влак или самолет. Автогарата обслужва почти всички междуградски и международни автобусни линии пристигащи и заминаващи от Стокхолм, както и автобусите, свързващи града с три от четирите му летища (Арланда, Скавста и Вестерос, като четвъртото - Брома е единственото, което се намира в рамките на самия град). Двуетажният автобусен терминал е свързан чрез топла връзка с ескалатори и асансьори с централната жп-гара, като почти естествено прелива в централното и фоайе. Обслужваща около четвърт милион пътници дневно, централната ЖП-гара е най-натовареният железопътен терминал в Швеция. Тук спират всички междуградски и международни влакове до и от Стокхолм, летищният Арланда-експрес, както и градските влакове на Стокхолмския градски транспорт (до преместването им в новата станция Стокхолм-Сити). Слизането едно ниво надолу отвежда в къс подлез водещ до турникетите на самата метростанция Т-сентрален. Централната метростанция включва три перонни зали, които с отварянето на Стокхолм-сити ще нарастнат до пет - две, плитко разположени непосредствено една под друга обслужват зелената и червената линии, а третата - значително по-дълбока - синята. Перонните зали на Стокхолм-сити ще се разполагат под синята линия. Ако човек не е свикнал с комплекса - естественото чувство за ориентация може да се окаже подвеждащо - следването на схемите и табелите е необходимост.

Слюсен - Лесно определим като втория по значимост транспортен възел на Стокхолм, обслужващ по около 150 000 пътници дневно, Слюсен събира в себе си метростанция с две перонни зали, разположени частично надземно, частично подземно, обслужвана от зелената и червената линии, крайна станция на крайградската железница Салхубанан и вероятно най-големия градски автобусен терминал с над 30 сектора.

Слюсен се явява основен вход към центъра за живущите в югоизточните райони на Стокхолм, както и отправна точка за туристите, желаещи да посетят стария град.

 

Гулмашплан - станцията е най-голямата в южната част на Стокхолм. Със своите седем наземно разположени коловоза (четири обслужват трите маршрута на зелената линия, два отделени за скоростния трамвай Твербанан и един неперонен, водещ към близкото депо) и голям терминал за автобусите, обслужващи южните райони на града и разположените в непосредствена близост значими спортни съоръжения, Гулмашплан се явява важен и натоварен транспортен хъб. В средносрочен план, когато до ту достигне и синята линия, чрез нови два перона, разположени подземно и евентуалното вливане на Салхубанан в мрежата на Твербанан, тази станция ще става все по-значима.

Други значими станции:

- Фридемсплан - синя и зелена линии на метрото, автобуси, две подземни перонни зали

- Лилехолмен -Червена линия на метрото, твербанан, автобуси, подземен автобусен терминал

- Алвик -Зелена линия на метрото, Твербанан, локален трамвай, малък автобусен терминал

- Текниска хьосколан/Стокхолм Остра - червена линия на метрото, Рослагсбанан - теснолинейна мрежа в североизточно направление

- Алвхьо - Станция на всички линии на градските влакове и голям автобусен терминал

- Бромаплан - Зелена линия на метрото с голям автобусен терминал в западно направление, позволява достъп до кралската резиденция Дротнингхолм и летище Брома

- Шиста  - Синя линия на метрото, със среден по размери автобусен терминал в северно направление, обслужва един от най-важните бизнес райони на Стокхолм

Системи

Метро - Метрото в Стокхолм се нарича Тунелбана, обслужва близо милион пътници дневно, със своите сто станции, три линии и седем маршрута, системата лесно може да се определи като гръбнак на транспорта в града. Маршрутите с номера Т10, Т11(синя линия) Т13, Т14(червена линия) и Т17, Т18, Т19 (зелена линия) правят достигането до всички основни градски райони бързо и лесно. В случай че това не е достатъчно, връзките с другите транспортни системи са реализирани чрез общи станции (а в някои случаи и общи перони). В Стокхолм същестуват няколко метростанции с по повече от два (в някои случаи до шест) перона, а като се добави към това и фактът, че влаковете в Стокхолмското метро са с ляво движение, объркването става съвсем реална възможност. За щастие обозначенията са ясни и електронните табла оказващи правилния перон за желаната дестинация - навсякъде.

Градски влакове - говорейки за метрото, няма как да не споменем и ефективно допълващите го градски влакове. Използващи за своето движение трасетата на националната жп-мрежа (и частично свои, обособени трасета), с интервали на движение падащи до под 10 минути в пиков час, обслужващи 53 станции и правещи удобни връзки с всички останали елементи на градския транспорт, влаковете на стокхолмския градски транспорт предоставят бързи връзки от и до по-отдалечените райони на Стокхолм, някои близки градове като Сьодертелье и Упсала, а чрез станцията на летище Арланда представляват удобна алтернатива на по-бързия, но скъп Арланда-експрес.

Трамваи - безспорно най-важният трамваен маршрут в Стокхолм е скоростният трамвай 22 - популярна и много използвана линия, описваща приблизително полукръг от запад около широкия център на Стокхолм, осъществяващ връзки с всички линии на метрото и осъществява удобна директна връзка между районите разположени югоизточно, западно и северозпадно от градския център. Друг маршрут, който заслужава особено внимание е линия 7 и почти изцяло дублиращата я музейна 7N - маршрутът на линията е сравнително къс от централния площад Серьелтори до живописния парк Дюргорден и разположените около него музеи и голям лунапарк. Макар къса и без директна връзка с другите транспортни системи, линията е обичана и често използвана както от жителите на Стокхолм, така и от многобройните туристи, посещаващи столицата на Швеция.

Автобуси - в Стокхолм те изпълняват предимно довозваща или спомагателна функция към по-масовите транспортни системи. Повечето автобусни линии свързват обслужваните от тях квартали с близките метростанции, като за целта до много от метростанциите са обособени автобусни терминали/автогари, често с по над 10 сектора. С изключение на малкото на брой автобуси,  обслужващи централни или сравнително къси довозащи маршрути, повечето автобуси в Стокхолм лесно могат да се причислят към крайградския тип - полунископодови, със сравнително тясна пътечка, удобни седалки, често снабдени с индивидуални лампи за четене. Качването във всички автобуси се осъществява на първа врата (с изключение на родители с колички или пътници с обемисти багажи), което противно на очакванията не предизвиква съществено забавяне в обслужването.

Крайградски железници - представени са от няколко отделни системи, които макар и несвързани помежду си, правят ефективна връзка с основните линии на метрото и/или градските влакове, като обслужват по-отдалечени от основните артерии райони. Те осигуряват предимно довозващ транспорт. Основните са изброени по-долу:

Салхубанан - (връзка с метрото на Слусен) - Обслужва част от югоизточните райони на града, отговаря на стандартите на националната ЖП мрежа, но не е свързана с нея. Подвижният състав се състои от модифицирани метровагони на АСЕА, електрозахранването е 750 волта, изправено напрежение по контактен проводник.

Нокебибанан - (връзка с метрото на Алвик) - Обслужва сравнително малък район в западно направление, като довозва пътниците до метростанция Алвик. Подвижният състав е идентичен с този от скоростния трамвай 22, като интересно е решена връзката с метрото - трамваите влизат директно в метростанцията и за прекачване от трамвая на метрото в посока център (или обратно) е достатъчно само да се мине от другата страна на островния перон.

Рослагсбанан - (Връзка с метрото на Текниска хьосколан) - Това не е една линия а мрежа от три отделни линии и 38 станции, събиращи се в началната и гара Стокхолм Остра, намираща се непосредствено при изхода на метростанция Текниска Хьосколан. Рослагсбанан заслужава внимание с тясното си и доста екзотично  междурелсие 891 мм (три шведски фута) и дългата си история, водеща началото си от 1885-та година. Системата обслужва голяма част от североизточните предградия на Стокхолм.

Лидингьобанан - (връзка с метрото на Ропстен) - Тази линия осигурява обслужване за друга част от стокхолмските предградия, разположени в направление изток-североизток и ги свързва с крайната станция на един от маршрутите на червената линия.  Подвижният състав е трамваен тип, сходен с този на Твербанан

Таксуване

В Стокхолм се използва смесена система за таксуване на зони и време - трябва да се отбележи, че зона А обхваща почти цялата градска част и известна част от предградията, по-отдалечените предградия попадат в зона В, като само няколко много отдалечени и слабо населени района се включват в зона С. Всички билети имат срок на валидност по време, в рамките на който дават възможност за прекачване на всякакъв вид превозно средство от системата на градския транспорт.

- Най-късият срок е 75 минути (1 час и 15 минути), важащ от момента на валидиране на билета при качване в превозното средство. Тези билети могат да се закупят на хартиен носител от касите на станциите на метрото и градските влакове или от кондукторите в трамваите и крайградските железници или от билетен автомат. Билети в автобусите не се продават.

- SMS-билети - аналогични като действие и цена с билетите за 75 минути, закупуват се чрез изпращане на СМС на кратък номер или (за притежателите на смартфони) чрез разработено за целта мобилно приложение.

- билети на електронен носител - билети с продължителност 24 часа и повече (до 1 година) се закупуват чрез електронна, безконтактна карта, сходна като начин на действие с тези, използвани в София. Тези билети важат за всички зони.

Проверка на редовността се извършва от водачите на автобуси при качване, от кондукторите в трамваите и крайградските железници и чрез турникети на станциите на метрото и градските влакове. Проверки от контрольори в самите превозни средства се извършват също, но са по-скоро рядкост, отколкото ежедневна практика.

   

   

Проблеми

Стокхолм Це - Стокхолм Сьодра - този участък от националната ЖП мрежа на Швеция се използва от всички маршрути на градските влакове, както и от националния трафик в южно направление. Коридорът е един от най-натоварените в Швеция (средна натовареност 550 влака на ден), но е снабден само с два пътя, без възможност за разширение. С пропускателна способност от 24 влака на час в посока, и натовареност от градските влакове достигаща 16 влака на час в посока, остатъчната пропускателна способност за коридора е крайно недостатъчна за да поеме натоварения трафик през централната гара на Стокхолм, което прави невъзможно както увеличаването на влаковете от към сраната, така и сгъстяването интервала на движение за градските влакове. Решението на община Стокхолм е проектът Ситибанан – дълбок, 6 километров, двупътен ЖП-тунел под центъра на града, който да поеме трафика на градските влакове. Освен тунела в проекта са включени и две нови станции - Стокхолм-Сити, разположена под/в метростанция Т-сентрален и Оденплан, осъществяваща връзка с едноименната метростанция на зелената линия в северозападната част на градския център.

Слусен - Площадът и разположените около и под него метростанция, пътен възел на три нива, станция на крайградска железница и автобусен терминал са изградени в сегашния си вид в периода 1933-та - 1957-ма година. Конструкцията е амортизирана, във видимо лошо състояние и генерално не отговаря на необходимостите на днешния ден. От настоящия комплекс, вероятно ще остане непроменена единствено метростанцията. Пътният възел ще бъде коренно променен, автобусният терминал - оптимизиран. Втори проблем свързан със Слусен е високата натовареност на автобусния терминал поемащ почти изцяло пътникопотока от югоизточните райони на града, които към момента не са свързани с друга по-масова форма на транспорт. Очаква се автобусният терминал да бъде частично разтоварен след удължаване на синята линия на метрото и отвеждане на един от двата и маршрута до центъра на най-големия югоизточен район - Нака.

Зелената линия на метрото - Пропускателната способност на общия за трите и маршрута участък се явява недостатъчна да обезпечи достатъчно малки интервали на движение в съответните им разклонения. Предвижда се проблемът да бъде решен отново чрез удължаването на синята линия, един от маршрутите на която трябва да достигне метростанция Гулмашплан, чрез нова, подземна перонна зала и от там да поеме обслужването на едно от разклоненията на зелената линия - а именно до Хьогсетра. Това ще позволи закриването на маршрут номер 19 на зелената линия и сгъстяване интервала на другите два маршрута 17 и 18.

Твербанан и Салхубанан - Скоростният трамвай Твербанан (номер 22) е разделен на два участъка с несъвместими помежду си осигурителни инсталации, което налага по-старите състави (производство на Бомбардие) да се използват в стария участък - Сикла Юде - Алвик, а по-новите (произведени от CAF) - в новия Алвик - Солна. Това налага прекачване на пътниците в станция Алвик и увеличава времепътуването и допълнително натоварва и без друго натоварената трансферна станция. Предвижда се модернизация на осигурителната инсталация на стария участък и използвания по него подвижен състав до стандартите на новия и осигуряване на оперативна съвместимост, след което двата типа състави ще могат да обслужват целия участък от Солна до Сикла. Предвижда се удължаване на стария участък с една станция от Сикла Юде до Сикла-център, което ще позволи директна връзка с крайградската железница Салхубанан. Самата железница Салхубанан е амортизирана и се нуждае от основна реконструкция и подмяна на подвижния състав, като едно от популярните работни предложения е тя да бъде закрита, а съставляващите я участъци да бъдат реконструирани до стандартите на Твербанан и да станат част от мрежата на скоростния трамвай.

Стокхолм е голям и динамично развиващ се град и като такъв среща проблеми и предизвикателства в развитието си. В Швеция те често се разрешават с впечатляваща дързост - без значение дали става дума за няколко километров тунел под града, висок мост или метро под залива. Наблюденията показват, че шведите не ги интересува колко дръзко е решението - важното е да върши работа и обикновено върши.