Изготвихме идеен проект за възстановяване на историческите трамваи и изграждане на Музей на градския транспорт в София

Публикувана на 16.08.2013 17:38 от Цанко Симеонов

Учредяването на сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" бе свързано с идеята да допринесем за запазването и възстановяването на историческите трамваи в София. В последствие, анализирайки възможностите за възстановяване и последващо съхранение на историческите трамваи, стигнахме до извода, че ефектът от възстановяване на историческите трамваи без място, където да бъдат постоянно изложени няма да бъде ефективен. Това ни подтикна да търсим подходящо място за тяхното съхранение и представяне на широката публика. Дискусията сред членовете на сдружението не беше дълга - всички се обединиха около идеята да се изгради Музей на градския транспорт в първото трамвайно депо в града, намиращо се на бул. "Княгиня Мария Луиза" и известно още като депо "Клокотница".

Сформирахме екип, на който беше възложено изготвянето на идеен проект с цел анализиране и представяне на възможностите за възстановяване на историческите трамваи от парка на "Столичен електротранспорт" ЕАД и изграждане на Музей на градския транспорт в бивше трамвайно депо "Клокотница" на бул. "Княгиня Мария Луиза". След няколко месеца работа идейният проект е готов и предстои да бъде представен следващата седмица пред ръководството на Столична община. 

Интересна подробност при разработването на проекта бе това, че част от него послужи за сценарий при заснемането на филма за трамваите в София, който съвсем скоро ще бъде излъчен по националните медии и съответно качен на нашия сайт.